александър мумджиев

Мумджиев не мисли да напуска системата

Поредният съдебен кадър с шокиращо поведение – съдебният инспектор втори мандат Александър Мумджиев, не иска да напусне системата, а да продължи като следовател в отдела към Софийската градска прокуратура. Същата, на която законът възлага разследванията за корупция във властта, включително съдебната.

Мумджиев стана за резил след медийни публикации за поведението му във Враца, където бил командирован за проверка на районната прокуратура. Как е протекла тя става ясно от поведението му в хотела, в който отседнал. Персоналът се видял в чудо, твърдейки че съдебният инспектор бил постоянно пиян и отправял сексуални намеци към камериерки и сервитьорки, държейки се със служителите по крайно унизителен начин. Всичко това било подкрепено с изявления, че е властта, че е велик, че такива като него има само 10 човека в България, привеждайки доводите за познанство с министри и много важни хора в държавата.

Служителите се обърнали към полицията, като Мумджиев бил за кратко задържан, а прокуратурата започна разследване за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Временният главен прокурор Борислав Сарафов изпрати доклад с тези данни на Народното събрание, на Прокурорската колегия при Висшия съдебен съвет и на главния инспектор Теодора Точкова.

Последва официална позиция на инспектората за разграничаване от поведението на Мумджиев и иска до парламента за неговото освобождаване. Той депозира оставката си и беше незабавно освободен от контролния орган, но пък се оказа че едновременно с това е подал и молба в Прокурорската колегия, с  която иска да бъде възстановен на заеманата от него преди постъпване в съдебния инспекторат следователска длъжност.

Съгласно последните конституционни промени съдебните инспектори не могат да заемат длъжностите съдия, прокурор и следовател в продължение на две години след приключване на мандата им. Мандатът на Мумджиев изтече по закон преди 4 години, но парламентът така и не обнови състава на инспектората, а Конституционният съд прие че при това положение е налице „несъщинко удължаване“ на мандата до провеждане но нов избор. В същия тон Висшият съдебен съвет прие през декември миналата година предварително решение за възстановяване на съдебните инспектори, които са били магистрати, на предишните им длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбраните членове на инспектората.

Така се оказва, че при този влязъл в сила административен акт Мумджиев Дамянов иска той да бъде изменен само в частта относно момента, в който да бъде възстановен – не от встъпването на новоизбраните инспектори, а от 17 май. И понеже освобождаването му от длъжност се явява ново обстоятелство, той има право да иска възобновяване на производството по предварителното му преназначаване с бъдеща дата.

Междувременно в съвета е постъпил доклад от районния прокурор на Враца Камен Каменов за поведението на Мумджиев в хотела, който доклад бил разгледан от етичната комисия към Прокурорската колегия. И при данните за горните безобразия тя приела, че Александър Мумджиев „не спазва в цялост изискванията на Кодекса за етично поведение на прокурорите и следователите и не притежава в пълнота необходимите качества, за да бъде възстановен като следовател“.

Затова тези нови данни трябвало да бъдат обсъдени, преди да се вземе окончателно решение по искането за възобновяване. В крайна сметка колегията реши да възобнови административното производство и да изпрати на Мумджиев доклада на проверяваната от него врачанска прокуратура. А след като той се запознае с него, ще бъде поканен за изслушване с възможност да изложи своите съображения.