александър мумджиев

ИВСС освободи Мумджиев заради зулумите във Враца

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) съобщи, че инспектор Александър Мумджиев е подал оставка. Това той е направил с уведомление до Народното събрание на 17 май 2024 г. за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение с Инспектората, както и заявление от същата дата до главния инспектор на ИВСС за прекратяване на трудовото му правоотношение.

„На основание подадените документи главният инспектор на ИВСС издаде заповед, с която обяви за прекратено трудовото правоотношение на Александър Мумджиев с Инспектората към Висшия съдебен съвет, считано от 17.05.2024 г.

С оглед факта, че инспектор Александър Мумждиев работеше при условията на изтекъл мандат, Народното събрание не дължи вземане на изрично решение по подадената оставка.

Изявлението на Александър Мумджиев до Народното събрание има уведомителен характер, съгласно решение от 16.05.2023 г., постановено по адм. д. № 4514/2022 г. по описа на Върховния административен съд, съгласно което „режимът за освобождаване от длъжност на инспектор от Инспектората към ВСС, който при изтекъл мандат, но продължен поради обективни обстоятелства, е уведомителен към избирателното тяло.

Акт на Народното събрание не е част от фактическия състав за освобождаване от длъжност на инспектор от ИВСС, при подадена от него оставка“, са казва в съобщението на ИВСС.

Ситуацията около Мумджиев се разви светкавично, както „Банкеръ“ написа. Вчера Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) реагира остро по повод публикуваната информация за недопустимото му поведение. Същият ден бе тиражирана информация, че инспектор Мумджиев е отправял сексуални намеци и покани към камериерки и сервитьорка от хотел във Враца, като видимо е бил нетрезво състояние. На 8 май той е пристигнал във Враца, за да извърши проверка в Районната прокуратура. Настанил се в хотел, където обаче започнал да отправя неприлични предложения на камериерките. По неофициална информация Мумджиев злоупотребявал с алкохол от самото си настаняване в хотела. Служителите в хотела се обърнали към полицията. Мумджиев бил за кратко задържан, впоследствие е освободен.

От ИВСС съобщиха по този повод, че във връзка с публикуваната днес в много електронни медии информация за недопустимо поведение на инспектор Александър Мумджиев в гр. Враца и образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325 НК, ще се извърши проверка от РП – Враца, която ще установи налице ли са достатъчно данни за повдигане на обвинение.

„Изложените в електронните медии данни сочат за поведение, несъвместимо със заеманата длъжност, накърняващо престижа на съдебната власт, поради което ИВСС ще изпрати до ВСС и Народното събрание предложение за освобождаването му от длъжност на основание чл. 48, ал. 1, т. 5, пр. последно от Закона за съдебната власт.

Въз основа на това предложение една пета от народните представители или ВСС могат да направят предложение за освобождаването на Александър Мумджиев от заеманата длъжност, инспектор в ИВСС. Инспекторатът към ВСС категорично се разграничава от поведението на Александър Мумджиев, което накърнява престижа на съдебната власт, престижа на ИВСС, както и престижа на съдиите, прокурорите и следователите“ се казваше в съобщението.