HR

Може ли HR да пита за предишната ви заплата и възрастта на децата Ви? *

Ирина Дунчева

CNIL нареди на корпоративните HR-и да сведат до минимум събирането на лични данни на кандидатите („начело“ с размера на предишната заплата и възрастта на децата), когато набират персонал.

Френският орган за защита на данните Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) припомни ръководството от 2023 г. за работодателите при набирането на персонал. Поводът е жалба срещу компания, която събира множество лични данни от кандидати за работа (място на раждане, националност, семейно положение и др.). Това събиране е

в противоречие с принципа на минимизиране на GDPR,

който изисква администраторът на данни да обработва информация, ограничена до това, което е необходимо за постигане на преследваните цели, пише CNIL.

В контекста на набирането на персонал принципът на минимизиране трябва да накара наемащия да събира само данни, представящи „пряка и необходима връзка с предлаганата работа или с оценката на професионалните умения“ съгласно кодекса на труда.

Освен това специалистът по подбор на персонал не трябва да извършва незаконна дискриминация на кандидатите. Например, дадено лице

не може да бъде изключено от процедура за набиране на работа

поради възрастта или семейното си положение.

Исканата информация трябва да дава възможност да се идентифицира кандидатът, който е най-подходящ за длъжността, която трябва да бъде заета, да се проверят неговите умения (знания, ноу-хау и междуличностни умения) и квалификациите, изисквани за съответната позиция (напр.: дипломи, звания и опит ). Тяхната единствена цел трябва да бъде да могат да потвърдят или не каkдидатурата.

Едва на етапа на наемане, т.е. след като кандидатурата е окончателно приета,

работодателят може да събира допълнителни данни

(гражданско състояние, дата и място на раждане, пощенски адрес, номер на социално осигуряване, копия на документи и др.). Всъщност, само данните на избраните кандидати са необходими за изпълнение на задължителните формалности на работодателя, припомня CNIL.

След като получава жалбата надзорният орган се свързва с компанията относно личните данни на кандидатите за работа, събрани на етапа на кандидатстване.

Компанията иска от кандидатите да предоставят своето място на раждане, националност, семейно положение (дали имат връзка, името и фамилията на съпруга, датата и мястото на раждане, професията, броя на децата и тяхната възраст), както и

всички заплати, получени в предишни компании.

Президентът на CNIL напомня на компанията събирането на коя информация за кандидата за работа не е оправдано:

  • информация, свързана с членове на семейството му;
  • месторождението на кандидата;
  • информация, свързана с националността на кандидата, за да се оцени способността му да заеме предлаганата работа. Едно общо ниво на детайлност (например под формата на три опции – „френски“, „гражданин на Европейския съюз“ или „извън ЕС“) трябва да е достатъчно.

В случай на кандидати с чуждо гражданство, информация, свързана с разрешително за работа във Франция, е част от данните, които вероятно ще бъдат събрани като част от набирането на работа;

  • размерът на получените в миналото заплати от кандидат.

Тази информация не е полезна за оценка на способността за заемане на предложената работа или уменията на кандидата и следователно не е съвместима с разпоредбите на кодекса на труда. Кандидатът обаче може по собствена инициатива да предостави всякаква полезна информация, за да обоснове исканията си за заплата.

След като компанията се съобрази с това официално предизвестие, президентът на CNIL прекрати процедурата срещу нея.

_____________________ * Текстът е публикуван в личния блог на автора.