Искат уволнението на военнопрокурорски началник

Дисциплинарно производство по искане за уволнение на шефа на Военно-окръжната прокуратура в София Адалберт Кръстев започна ресорният съвет към ВСС. Инициативата е на временния главен прокурор Борислав Сарафов въз основа на констатирани при комплексна проверка куп нарушения отстрана на Кръстев.

Установено е грубо неспазване на принципа на случаен подбор при разпределението на дела, като близо 90 преписки и досъдебни производства били разпределени директно на дежурен прокурор вместо да минат през системата за разпределение. Със свои заповеди Кръстев обособил и групи при военните следователи за случайно разпределение на делата, въпреки че към онзи момент според Закона за съдебната власт следователите са имали правомощия да осъществяват разследване само по досъдебни производства, но не и по преписки.

Същевременно статистиката за натовареност била раздувана с изискване на заверени копия от заповеди за командироване от държавни институции, като материалите за всеки командирован се завеждали под отделен номер като отделна преписка. В резултат били образувани 1561 преписки, което довело до изкривяване на данните за натовареността на прокурорите, включително на данните за средната натовареност на всички окръжни прокуратури.

В нарушение на Закона за съдебната власт Адалберт Кръстев изготвил и десетки немотивирани предложения до Военно-апелативната прокуратура-София за извършване на инстанционен контрол на актове на прокурори от ВОП-София. Недопустимата по закон намеса на административния ръководител в работата по дела, възложени на други прокурори, Кръстев мотивирал с направени от него „лични проверки“, при които установявал че законът не е приложен правилно и постановленията на колегите му са необосновани.