Властта оправи лиценза на „Делта гард“

Поредният бисер в родното правораздаване е факт – Върховният административен съд отмени решението за отнемане на лиценза за частна охранителна дейност на нашумялото покрай скандала „Осемте джуджета“ дружество „Делта гард“. Той беше отнет през ноември 2021 г. със заповед на шефа на Главна дирекция „Национална полиция“, като правното основание е привличането през 2019 г. на един от собствениците – Димитър Спасов, в качеството на обвиняем във връзка с охраната на фотоволтаичен парк.

Съгласно Закона за частната охранителна дейност издаването на лиценз се отказва, когато срещу собственик или съдружник в дружеството е повдигнато обвинение, а издаденият лиценз се отнема, ако в 30-дневен срок от привличането като обвиняем този съдружник или собственик не прекрати участието си в дружеството. Постановлението за привличането на Спасов като обвиняем му е предявено повече от две години след съставянето – през ноември 2021 г., броени дни след като е прехвърлил дяловете си в „Делта гард“ на другия съдружник.

„Делта гард“ оспори заповедта за отнемане на лиценза, но Административния съд София-град я потвърди с мотива че 30-дневният срок е започнал да тече със съставяне на постановлението. Последва обжалване пред ВАС, който миналата година спря делото и се обърна до Конституционния съд (КС) с искане разпоредбата за отнемане на лиценза на основание повдигнато обвинение да бъде обявена за противоконституционна поради противоречие с гарантираните от основания закон свободна стопанска инициатива, неприкосновеност на частната собственост, презумпция за невиновност и право на труд.

Мнозинството в КС отхвърли това искане, но пък подаде спасителния пояс с тълкуването че 30-дневният срок за освобождаване от собствеността в дружеството започва да тече не от съставянето на постановлението за привличане, а от предявяването му на обвиняемия. Аргументът е, че преди това обвиняемият не знаел че е такъв, поради което и не бил наясно че трябва да напусне дружеството.

Сега ВАС се позовава изрично на решението на КС, независимо че огромният период между съставянето и предявяването на постановлението за привличане изключва незнанието на Спасов че е обвиняем. Нещо повече, той се оказва повече от стриктен в изпълнение на закона – узнал за него едва на 27 октомври 2021 г. и два дни по-късно прехвърлил дружествения си дял, като бил заличен като съдружник в „Делта гард“ далеч преди изтичане на 30-дневния срок за това.