Специализиран съд и прокуратура

Последен пирон за спецсъда

Две години след закриването на специализираните съдилища и прокуратури у нас Съдът на Европейския съюз отказа да допусне за разглеждане отправено преюдициално запитване дали с това е погазена независимостта на магистратите в него. Решението на съда в Люксембург идва, след Конституционният съд се произнесе че премахването на тези съдебни структури не е в разрез с основния закон.

Съдът на ЕС беше сезиран от бившата председателка на спецсъда Мариета Райкова във връзка с водено от нея дело срещу петима подсъдими. След като защитник на един от тях излага пред Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет виждането, че спецправосъдието трябва да бъде закрито, Райкова решава да се обърне към Съда на ЕС. Излагайки цялата сага около създаването на съдебните структури, тя всъщност пита дали трябва да се отведе без отвод да й е искан. Тезата й е, че със закриването на спецмагистратурата се нарушават принципите на върховенство на закона, на разделение на властите, накърнява се независимостта на съдиите и се създават съмнения в целена саморазправа заради работата им по разглежданите дела.

Съдът на ЕС напомня обаче, че страните по делото, по което е изготвено преюдициалното запитване, не оспорват независимостта или безпристрастността на състава на спецсъда, който пък не изразява по делото съмнения относно своята безпристрастност. Заключението на съда в Люксембург по отношението на съдийската независимост е, че „преюдициалното запитване не позволява да се разберат причините, поради които в случая съществува такова съмнение“.