Конституционен съд

КС посече болничните лимити

Конституционният съд обяви за противоконституционна въведената в Закона за здравното осигуряване през 2019 г. забрана здравната каса да плаща на болниците за надлимитна дейност. Разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 ЗЗО гласи: „Националната здравноосигурителна каса не заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ в нарушение на посочените в техните договори по чл. 59, ал. 1 обеми и стойности“.

Забраната беше вкарана изрично в закона заради формирането на съдебна практика в обратната насока – че касата следва да възстановява разходите на лечебните заведения за реално извършени медицински дейности, с които поради обективни причини са надвишени въведените в рамковия договор обеми. Така се стигна до сезирането на КС от състав на Върховния административен съд, който обобщи ефекта действието ѝ като практическа забрана болниците да лекуват пациенти – „да се разболееш по-късно и на неподходящо място“.