Прокуратурата не откри престъпление около 120-те ин хаус милиона на „Еко Антрацит“

За отказ на прокуратурата да разследва инхаус поръчка на стойност 120 млн. лв., съобщи икономическото министерство. Предмет на процедурата с вътрешно възлагане, проведена при кабинета „Борисов – 3“ Борисов с държавното дружество „Еко Антрацит“, е заличаване на екологичните последици от затворените рудодобивни и въгледодобивни мини. Договорът беше мултиплициран след това и за по-нататъшното строителство на магистрала „Хемус“, породили публичност със скандални разкрития по време на служебните кабинети.

Отпуснатите през 2017 г. от бюджетния излишък милиони са предназначени за увеличаване на капитала на фирмата, която е под шапката на Държавната консолидационна компания. След това Министерския съвет прие нормативни промени, за да може „Еко Антрацит“ да инвестира налетите в него средства като собствени. Следва подписване на рамков договор между изпълнителя и друго държавно дружество под шапката на ДКК – „Монтажи“, което на свой ред възлага дейностите на подизпълнители. До ден днешен

няма информация свършено ли е нещо по тези дейности

и на каква стойност.

До сезирането на прокуратурата се стига след назначена от икономическото министерство проверка с установени нарушения. Става въпрос за превъзлагане на дейности по рамковия договор в нарушение на правилата за обществени поръчки, поемане на договорни задължения без да са планирани съответните финансови средства, неефективно изразходване на средства, неадекватно планиране на дейности, в това число и тяхното остойностяване, както и липсата на съпоставимост на изпълненото от фирмите-доставчици с отчетените в констативните протоколи от „Монтажи“ дейности.

Одитът е изпратен на Софийска градска прокуратура, която

отказва да образува досъдебно производство.

През февруари 2024 г. министърът на икономиката Богдан Богданов обжалва постановлениeто за отказ от разследване пред Софийската апелативната прокуратура, която го отменя с мотива че преценката за липса на данни за извършено престъпление не е обективна. Което означава, че градската прокуратура, на която е възложено да разследва корупцията, е погазила закона. Така случаят отново е върнат на градските прокурори с указания, които те отново може да не изпълнят.

Скандалът гръмна в края на 2017 г., когато третото правителство на Борисов тръгна да

увеличава капитала на дружеството от 50 000 на 120 млн. лв.

чрез емитирането на 12 млн. нови поименни непривилегировани акции с номинална стойност 10 лв. всяка. Книжата бяха придобити от държавата – чрез бюджета на Министерството на икономиката, което е едноличен собственик на „Еко Антрацит“.

Обяснението беше, че фирмата имала много работа, а малко пари. Средствата за увеличение на капитала щели да създадат условия и капацитет за ускорено реализиране на дейностите на държавното дружество.

„Еко Антрацит“ ЕАД работи по много проблемни проекти от гледна точка на екологични опасности – като мониторинг и поддръжка на хвостохранилища, изграждане на хидротехнически съоръжения, управление и мониторинг на водите на рудниците, техническа рекултивация на нарушени въгледобивни терени и други. Всички те са

с висока обществена значимост и засягат трайно обширни територии,

а пък реализирането им гарантира както екологичните норми, така и изготвянето на оценка на рискове, свързани с управлението на съоръженията, коментират представители  на  икономическото министерство.

Осигуреният ресурс от 120 млн. лв. бил гаранция за цялостно изпълнение на проектите, а не за частично, както е било до момента. Това бе казано по повод на  решението. Интересно защо при това положение никой не се е сетил да уведоми Министерството на икономиката за тези нужди, за да се планират такива суми в рамките на бюджета за 2017 г., а спешно да се търсят такива пари година по-късно.

С парите от увеличението ще се изпълняват проекти за укрепване на стени на стари хвостохранилища, за

рекултивация на стари рудници в Маришкия басейн,

за изграждане на съоръжение за извеждането на високите води на язовир „Жеков вир“ и други проекти.

Любопитно е това, че „активната дейност“ на дружеството се изразява в обявените в последните три години на три обществени поръчки на обща стойност от около 4.1 млн. лв. без ДДС. Два от търговете са за рекултивация в землищата на селата Бряст, Радиево и Странско и за същите дейности (в мини „Маришки басейн“ АД, край Димитровград), но в друг рудник от района – „Здравец“. Те са печелени от „Енерго ремонт строй“ ЕООД – София, което има участие в редица консорциуми, работили по различни строителни проекти.

Третата обществена поръчка – през 2015 г., е

взета от свързваната с бизнесмена депутат Делян Пеевски фирма „Водстрой“.

По онова време „Еко Антрацит“ се управлява от тричленен съвет на директорите – все бивши кадри на СДС. В борда е Юлиян Леков – бивш областен управител на Софийската област, а изпълнителен директор е Стефан Фурнаджиев – общински съветник от ОДС в Столичния общински съвет (1999-2003 г. и „партиен наместник“ в няколко общински фирми. Третият член на съвета е Георги Васев – собственик и управител на фирмата за фитнес услуги и спорт „А и Г едно“, чиито капитал е… 10 лева.