Сарафов поиска главата и на софийския военен прокурор №1

Името на прокурора Кръстев бе замесено в поредица от скандали

Шефът Военно-окръжна прокуратура- София Адалберт Кръстев днес беше сложен на дузпата от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Стана известно, че Сарафов е внесъл предложение до Висшия прокурорски съвет на Висшия съдебен съвет (ВСС) да образува дисциплинарно производство срещу административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София Адалберт Кръстев и да му наложи наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Уволнението на Кръстев е резултат от доклад след комплексната проверка, извършена от екип прокурори от Върховна прокуратура и от Военно-апелативна прокуратура на дейността на Военно-окръжна прокуратура-София за периода 1 януари 2022 г. – 30 юни 2023 година. Проверяващите са открили многобройни нарушения и неизпълнение на задължения от страна на Кръстев.

Едно от тях е

системни нарушения на принципа на случайния подбор

при разпределението на дела. 74 преписки и досъдебни производства например са били разпределени на дежурен прокурор във ВОП-София в противоречие с утвърдените в системата на прокуратурата правила за приложение за разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор.

Пак в нарушение на тези вътрешни правила са били разпределени и преписки по изпълнение на 15 присъди, получени във Военно-окръжна прокуратура-София в периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2023 година.

Със заповеди на административния ръководител са били обособени и групи при военните следователи за случайно разпределение на делата, което е извън рамките не само на утвърдените в Прокуратурата на Република България вътрешни правила за работа, но е и

в нарушение на Закона за съдебната власт и правомощията на следователите

към онзи момент да осъществяват разследване само по досъдебни производства, но не и по преписки.

При проверката е установено, че са изисквани документи (заверени копия от заповеди за командироване и съответни финансово-отчетни документи) от държавни институции и е било разпоредено материали за всяко командировано лице или договор да се завеждат под отделен номер като отделна преписка.

В резултат на писмата са били образувани 1561 преписки във ВОП-София, което е довело до изкривяване на данните за натовареността на прокурорите, включително на данните за средната натовареност на всички окръжни прокуратури.

В хода на ревизията е станало ясно, че по дело, по което Кръстев е бил наблюдаващ прокурор, не е упражняван постоянен надзор за своевременно провеждане на

разследване срещу офицери и цивилни от Министерството на отбраната

за разгласяване на класифицирана информация, което е довело до неоправдано забавяне на досъдебното производство.

В нарушение на ЗСВ административният ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София е изготвил и десетки  немотивирани предложения до Военно-апелативна прокуратура-София за извършване на инстанционен контрол на актове на прокурори от ВОП-София.

В тях Кръстев посочил, че след „лична проверка“ е установил, че законът не е приложен правилно и постановлението е необосновано. Така не е било изпълнено задължението административният ръководител да не изразява становища по дела и преписки, които не са му възложени.

Борислав Сарафов сложи главата на Кръстев на дръвника

В предложението си до Прокурорската колегия на ВСС Сарафов е посочил, че „предвид многобройните дисциплинарни нарушения, извършени от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София и системното неизпълнение на служебните му задължения“ предлага на прокурор Кръстев да му бъде наложено

дисциплинарното наказание „Освобождаване от длъжност“. 

През пролетта на 2015 г. името на Кръстев се завъртя медиите в скандал с фалшиво медицинско свидетелство. В информацията се твърдеше, че той бил с 92% нетрудоспособност, но представил фалшиво медицинско, че е клинично здрав. Документът с невярно съдържание обвинителят депозирал пред съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители, където кандидатствал за работа.

Държавното обвинение уточни тогава, че Кръстев се е снабдил с карта за медицински преглед, в която е вписано невярното обстоятелство, че е клинично здрав, въпреки че страда от заболяване, което е установено. Тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров внесе искане във ВСС Кръстев да бъде отстранен заради воденото срещу него разследване във връзка с картата.

Името му се появи и в първите информации за тежката катастрофа, извършена от Георги Семерджиев на бул. “Черни връх” на 5 юли 2022 г., при която бяха убити две момичета.

Катастрофа - Черни връх - Георги Семерджиев - 5 юли 2022 година

Именно прокурор Адалберт Кръстев от Софийската военноокръжна прокуратура

се оказа първият слуга на Темида, озовал се на местопроизшествието без никой да го е повикал.

Тогава стана известно, че Кръстев, облечен в бял костюм, се е появил първи на местопроизшествието незабавно след служителите на реда, легитимирал се е като магистрат и е обикалял непозволено в заградения периметър, оглеждайки и ровейки в разполовения джип на избягалия вече Семерджиев. Твърдеше се и още нещо: че

военният магистрат е оглеждал дори труповете

на двете неидентифицирани към оня миг момичета.

Кръстев си тръгнал от местопроизшествието, едва когато пристигнал екипът служители на реда от Четвърто РПУ, предвождан от Мирослав Якимов, колега и приятел на полицайката Симона Радева, която била близка със Семерджиев.

При разпита му в съда още на старта на процеса, Кръстев изясни в качеството си на очевидец, че живеел наоколо и по тази причина като чул оглушителния трясък, незабавно се отправил към случая.