адвокатурата

Прокуратурата осъвременява методиката за разследване на адвокати

Прокуратурата актуализира методиката за провеждането на процесуални действия срещу адвокати.

Това става ясно от писмо на заместник-главния прокурор Спаска Кинчева до председателя на Софийския адвокатски съвет, в което се казва че обновяването на правилата ще бъда съобразено както с последните конституционни промени, така и с практиката на Европейския съд по правата на човека.

Именно столичната колегия поиска в началото на годината от временния главен прокурор Борислав Сарафов методиката да бъде спешно осъвременена, като претърсването на адвокатска кантора да става задължително в присъствието на адвокат, определен от Висшия адвокатски съвет или от съвета на колегията, в която членува заподозреният.

Поводът за искането на даде сигнал от адвокат, че кантората му е претърсена без там да е присъствал представител на колегията. По запитване до СДВР е получен отговор, че са спазени всички правила в Закона за адвокатурата и наличните указанията в издадената през 2011 г. от тогавашния главен прокурор Борис Велчев инструкция. И понеже в тях не е предвидено да присъства адвокат, адвокатурата не е била уведомена.

От колегията посочват обаче, че независимо от липсата на това изискване в инструкцията установената практика е претърсването на адвокатски кантори да става в присъствието на представител на ръководен орган на адвокатурата. Това е наложено със серия решения на Европейския съд по правата на човека като предпазна мярка срещу намеса в професионалната тайна. Това може да е забрана за изнасяне на документи, обхванати от привилегията адвокат-клиент или надзор на претърсването от независим наблюдател, способен да идентифицира, независимо от разследващия екип, кои документи са обхванати от правна професионална привилегия.