КС

КС допусна делото срещу Атанасова и Белазелков

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество делото срещу избора на двамата си нови членове – Десислава Атанасова и Борислав Белазелков. То е по искане на президента Румен Радев и 68 опозиционни депутати, според които довчерашната председателка на парламентарната група на ГЕРБ и бившият върховен съдия са заели новите си властови позиции в разрез с основния закон. Атанасова и Белазелков не са участвали в гласуването за допускане на делото с докладчик Константин Пенчев, но ще участват в него като заинтересувани страни с право да представят писмени становища в 30-дневен срок.

Основният мотив на Радев и депутатите е срещу избора на Атанасова и Белазелков с пълния 9-годишен мандат, което противоречи на приетото дни по-рано от КС тълкувателно решение относно случаите на закъсняло попълване на състава му, какъвто е и настоящият. А именно, че поради закъснялата с 2 години ротация двамата нови членове могат да довършат само непълен мандат от 7 години. Критерият за преценка се очертава от кой момент се прилага тълкувателното решение – от момента на приемането му или от момента на избора, за който се отнася.

Като заинтересувани страни по конституционното дело са допуснати още Народното събрание, Министерският съвет, правосъдният министър, двете върховни съдилища и Висшият адвокатски съвет. За становища са поканени Съюзът на юристите и представители на юридическата общност.