полицейска

Съдът на ЕС изтри вечната полицейска регистрация в МВР

Съдът на Европейския съюз (СЕС) обяви за недопустима вечната полицейска регистрация в България. Тя се изразява в това, че МВР продължава да съхранява лични данни, включително ДНК и отпечатъци, до смъртта на всеки осъждан, независимо за какво и независимо от реабилитацията му.

Съдът в Люксембург е бил сезиран от състав на Върховния административен съд (ВАС), който установи, че Законът за МВР не предвижда възможност за заличаване на полицейската регистрация, дори и след настъпване на реабилитация.

Повод за това е искането на осъден за лъжесвидетелстване да бъде заличена полицейската му регистрация. Присъдата му е от една година пробация, която той е изтърпял на 14 март 2018 година. На 15 юли 2020 г. мъжът подал искане до полицията в Казанлък регистрацията му да бъде премахната, тъй като реабилитацията му е настъпила.

Вътрешното министерство отказало, с мотив че “осъждането с влязла в сила присъда не е сред лимитативно изброените основания за снемане на полицейската регистрация по чл. 68, ал. 6 ЗМВР (разпоредбата виж в карето), включително и при настъпила реабилитация”.

Отказът на МВР е бил потвърден от Административния съд София-град (АССГ). След това случаят стига до ВАС, откъдето изпратили преюдициално запитване до Съда на ЕС.