Съдийка: “С адвокатурата воювам като в Ивицата Газа!”

Съдийка от наказателното отделение на Софийския районен съд заявила в прав текст по време на открито съдебно заседание, че е във война с адвокатурата “по-тежка от тази в Ивицата Газа“. Сигнал за това до председателя на съда, съдебния инспекторат, Висшия съдебен съвет и правосъдния министър е подал Софийският адвокатски съвет. Преди това пък съдийката направила същото със сигнал до Висшия адвокатски съвет и ръководството на столичната адвокатска колегия.

Повод за свирепия сблъсък е изявление на съдийката от средата на ноември преди да започне разглеждането на насрочените за деня дела: „Сега – винаги правиме запис. Нали, пускаме записа, свършва заседанието – изключваме. За следващото пак. На всяко правим запис не заради заповедта, а защото аз съм в една война по-тежка от тази в ивицата Газа, със адвокатурата!“.

Показателно за искреността на казаното е, че аудиозаписът, от който става ясно че съдийката е на нож със защитата по принцип, е бил изпратен от самата нея на адвокатските ръководства. След като го прослушали, от Софийския адвокатски съвет установили че съдийката проявява не по-малка решителност от израелската армия в погрома над адвокатите – терористи.

„При прослушването на звукозаписа се установи също, че в хода на съдебното заседание при поставяне на въпроси от страна на адвокат Веселинова към един от свидетелите съдът не допуска част от поставяните въпросите, след което възпроизведените в протокола изявления до края на съдебното заседание не отразяват на всички извършени действия и направените процесуални искания от адвокат Веселинова, опитите ѝ да постави въпроси, да аргументира становищата и исканията си и да упражни правото на защита на подзащитния си. Не е отразено и настояването ѝ нейните изявления също да бъдат записвани в протокола в цялост, а не само изявленията на съдията, както и да бъде проявено уважително отношение към нея от страна на съдията. Направеното в съдебното заседание искане за отвод на състава на съда по съображения за липса на безпристрастност също е оставено без уважение“, посочват от столичната адвокатска колегия.

И настояват за дисциплинарна проверка предвид наличието на тежък конфликт, който компрометира изискването за независимост и безпристрастност, поради което е и основание за отвод. Както и че “когато конфликтът е толкова тежък, че магистратът сам и публично го определя като „война, по-тежка от тази в ивицата Газа“, се касае за дисциплинарно нарушение не само тежко уронващо престижа на съдебната власт, но поставящо под въпрос въобще годността да се изпълняват функцията на магистрат“.

Междувременно адвокатурата е арена на поредното противоборство за избор на ново ръководство. Вотът този уикенд е за пpeдceдaтeл и члeнoвe нa Софийския адвoĸaтcĸи cъвeт, Диcциплинapния и Koнтpoлния cъвeти, както и за делегати на Общото събрание на адвокатурата в страната, което ще се проведе месец по-късно. Кандидатите да оглавят столичната колегия са двама – Жана Кисьова, зад която стои зaместник-пpeдceдaтeлката на Bисшия адвокатски съвет Валя Гигoвa, и Добровест Пенев, номиниран от неговите настоящ и бивш председатели – Ивайло Дерменджиев и Даниела Доковска.