РИОСВ-Бургас установи незаконно отглеждане на защитени видове в частен дом

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, съвместно със служители на Областната дирекция на МВР, установиха незаконно притежание и отглеждане на птици в частен дом в бургаския квартал „Победа“.
Екземплярите са от защитени видове по Закона за биологичното разнообразие. На притежателя е съставен акт за установеното административно нарушение.
Иззети са 27 птици от вида „щиглец“, 24 – от обикновеното конопарче и 24 кафеза, в които птиците са отглеждани.
Защитените екземпляри бяха маркирани от орнитолог към Българската академия на науките и освободени в природата в района на Атанасовско езеро.

Венемира Мачева