Парламент нов зала депутати гласуват

Приеха предложения на ГЕРБ за антикорупционната комисия

Членовете на антикорупционната комисия да се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети, приеха депутатите на второ четене на законопроекта за противодействие на корупцията, внесен от Десислава Атанасова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Обсъждането на проекта започна на извънредното заседание вчера и продължава днес.

Със законопроекта се създава Комисията за противодействие на корупцията, която ще се състои от трима членове, като всеки един от тях председателства комисията на ротационен принцип за по две години. Кандидатите за членове трябва да имат висше юридическо или икономическо образование и най-малко седем години стаж по специалността или седем години стаж в службите за сигурност. Те ще се избират от Народното събрание с мнозинство две трети, а мандатът им ще бъде шест години.

При всеки избор на членове на комисията се сформира нарочна номинационна комисия от петима независими членове – по един предложен от Върховен касационен съд, Висшият адвокатски съвет, Министерство на правосъдието, омбудсмана на България и от Сметната палата. По предложение на Радомир Чолаков (ГЕРБ-СДС) депутатите решиха, че вместо препоръчително класиране, номинационната комисия ще изготвя препоръчително оценяване.