Парламент

Парламентът прие на първо четене допълнителни регулации за новите шофьори

Борислава Кирилова

Народното събрание прие на първо четене четири законопроекта за промени в Закона за движение по пътищата – три са внесени от ПП-ДБ и един – от ГЕРБ-СДС.

Законопроектът, внесен от ГЕРБ-СДС, предвижда органите на МВР да спират превозните средства и да проверяват документите за самоличност и книжките както на водача, така и на пътниците и ако имат невръчени електронни фишове за нарушения, да им ги дават. 

Също така 70% от постъпилите средства от глоби и нарушения, установени с автоматизирани технически средства и системи, собственост на общините, ще се предоставят по бюджета на съответната община. 

Промените, внесени от Божидар Божанов от ПП-ДБ и група народни представители, предвижда премахване на всички стикери от предното стъкло на автомобила и замяната им с автоматизирани справки в централизирани регистри, отпадането на контролния талон към свидетелството за управление и възможността за заплащане на глоби онлайн, без преди това да се налага те да бъдат връчени присъствено

Проектът, внесен от Настимир Ананиев от ПП-ДБ и група народни представители, предлага да се създадат допълнителни регулации за новите водачи, както и да се наложат възпиращи мерки за нарушителите. Например – човек, който управлява моторно превозно средство (МПС) без свидетелство за управление, както и собственик, длъжностно лице или водач, който е предоставил управлението на автомобила на неправоспособен водач или на водач след употреба на алкохол или наркотици, да се санкционира с глоба от 1500 до 2000 лв., а при повторно нарушение да бъде санкциониран с 2500 до 3500 лева. 

В предложението се предвижда новите водачи в срок от 12 месеца от придобиването на книжка да управляват моторни превозни средства с максимална мощност до 90 kW. Също така се предвижда да бъде забранено на новите водачи да шофират в часовете от 22:00 до 6:00 часа. 

Проектът, внесен от Димитър Найденов от ПП-ДБ, предлага наказанието за водач, който нарушава правилата за преминаване през железопътен прелез, да е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца и глоба от 3000 лв., като при повторно нарушение наказанието ще е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от три години и глоба в размер на 5000 лева. 

Депутатите се разбраха преди второто гласуване всички тестове да бъдат внимателно обсъдени и прецизирани.