ГДИН

Заплатите на надзирателите също с 10% увеличение

Основните месечни възнаграждения на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) се увеличават с 10% от 1 август 2023 година.

Това реши Министерският съвет, който гласува постановление, с което необходимите разходи за тази година, в размер на 11 050 000 лв., ще бъдат предоставени за сметка на предвидените за целта средства със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. в централния бюджет. 

Министерството на правосъдието продължава усилията за реализиране на дейности от Плана за действие за изпълнение на Плана за оптимизиране на дейностите на двете дирекции и териториалните им служби. 

Всички тези усилия имат за цел укрепване на функционирането на двете специализирани структури и осигуряване на по-добри условия на труд, повишаване на мотивацията за работа и създаване на стабилност и сигурност в дейността на служителите. 

Правителството отбелязва, че важно условие за запазване на мотивацията на служителите в работния процес е и адекватното заплащане.