Министерство на правосъдието

НПО-та и работодателски организации с опция да следят Механизма за върховенство на правото

Неправителствени и работодателски организации могат да подават заявление за участие в Граждански съвет към Съвета за прилагане на Националния координационен механизъм за върховенство на правото. Това те трябва да направят в 14-дневен срок, смятано от днес, 15 август. Обявлението вече е публикувано на сайта на Министерство на правосъдието, уточняват от екипа на министър Атанас Славов.

Правосъдното министерство обявява процедура за сформиране на нов състав на Гражданския съвет. За да участват в него, неправителствените и работодателските организации следва да подадат заявление за участие по образец, утвърден от съпредседателите на Съвета за прилагане на Националния координационен механизъм за върховенство на правото.

Заявление за участие на НПО с опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията

Заявление за участие на НПО с опит в съдебната реформа

Заявление за участие на НПО в сферата на медийния плурализъм

Заявление за участие на организации на работодателите, признати на национално равнище

Заявленията и необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на правосъдието до секретариата на Съвета за прилагане на Националния координационен механизъм за върховенство на правото.

Гражданският съвет включва до 11 членове. Седем от членовете са представители от професионалните организации на съдиите, прокурорите, следователите, адвокатите и журналистите, един представител на организация с опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията, един представител на организация с опит в съдебната реформа, един представител на организация с опит в областта на медийния плурализъм и един представител на организациите на работодателите, признати на национално равнище. 

Участието на членовете, с изключение на членовете, които са представители на професионалните организации на съдиите, прокурорите, следователите, адвокатите и журналистите, е за срок една година. 

При подадени повече заявления за участие, ще се проведе жребий, уточняват на сайта на правосъдното министерство.