атанас славов

Нова жалба на правосъдния министър за избора на Сарафов

Министърът на правосъдието Атанас Славов оспори пред петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отказа да бъде разгледана жалбата му  срещу  избора на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите на главен прокурор. От правосъдното министерство информираха, че Славов настоява петчленният състав да отмени определението на тричленен състав на ВАС и да върне делото за ново разглеждане на първа инстанция по същество. Алтернативно министърът иска от върховните магистрати да се произнесат по същество, като обявят за нищожно решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което Сарафов бе избран за изпълняващ функциите на главен прокурор.

Ако втората инстанция приеме, че прокурорската колегия на ВСС е компетентна да избира временен главен прокурор, Славов иска съдът да отмени решението за Сарафов и да върне преписката за ново разглеждане и произнасяне от колегията.

Както е известно, прокурорската колегия избра Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността на извънредно заседание на 16 юни. До това гласуване се стигна след като президентът Румен Радев подписа указ, с който Иван Гешев бе освободен като главен прокурор. Министърът на правосъдието оспори избора на колегията пред ВАС и изтъкна, че то е извън компетентността на прокурорската колегия и следва да се направи от пленума на ВСС, който избира главния прокурор. Пред първата инстанция на съда Славов посочи и че не са спазени правилата за свикване на заседание на прокурорската колегия, не е имало публично оповестяване и обсъждане на кандидати, не са дебатирани професионалните и нравствените качества на избрания. Тричленният състав на ВАС остави жалбата без разглеждане с мотива, че министърът няма правен интерес да оспорва този избор.

В новата си жалба Славов е категоричен, че интересът му е налице. Сред изтъкнатите аргументи за това е особената конституционна роля на министъра на висш държавен орган, овластен да осъществява взаимодействието на изпълнителната със съдебната власт, който участва в кадровата политика за магистратите в държавен интерес. Именно заради това си качество министърът може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване на съдии, прокурори и следователи, включително за назначаването и освобождаването на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор, се напомня в жалбата. При избора на Борислав Сарафов министърът е бил лишен от възможността да упражни правомощията си и има правен интерес да се обърне към съда, е позицията на правосъдния министър Славов.