Парламент комисия по правни въпроси Атанас Славов

Славов пита Венецианската комисия за промените в Конституцията

Министърът на правосъдието Атанас Славов иска мнението на Венецианската комисия за промените в Конституцията, предложени от управляващата некоалиция. Проектът е изпратен на председателя на консултативния орган Клер Бази Малори с молба за „спешно становище на най-ранен етап“.

В писмото е посочено, че основните предлагани изменения са свързани с ограничаване правомощията на главния прокурор до административен ръководител на Върховната прокуратура, повишаване на независимостта на съдебния Инспекторат, преобразуване на сегашния Висш съдебен съвет с отделяне от него на Прокурорски съвет с мнозинство от членове, избирани от парламента, както и промени във формирането и правомощията на служебните правителства.

Проектът предвижда още мандатът на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор да е пет години, но да имат право на втори. Съдебните инспектори след края на мандата им няма да нямат право да се връщат в системата, а ще получават право на пенсия. Предвидено беше още парламентът да избира с мнозинство от две трети, а не с обикновено мнозинство, членове на Конституционния съд (КС), а служебният премиер да е или председателят на КС, или председателят на Народното събрание, или управителят на Българската народна банка.

„С цел по-нататъшен напредък в усилията ни за установяване на върховенство на закона в България стартирахме процедура за промени в конституцията, включително за да изпълним докрай препоръките на Венецианската комисия. За успешния финал на този процес бихме искали да получим спешно становище по проекта на най-ранен етап“, се казва в писмото на правосъдния министър.

Славов изразява и благодарност към председателя на Венецианската комисия за предходните експертни становища по въведения вече механизъм за разследване на главния прокурор, който още не е прилаган.