Крум Зарков бе награден за възстановяването на структура, ликвидирана от бившите му съпартийци

Проф. д-р Петя Шопова, председател на управителния съвет на Българската асоциация по криминология, връчи благодарствени адреси на Крум Зарков и доц. Мирослава Манолова за възстановяването на дейността и ръководството на Съвета за криминологични изследвания. Церемонията бе проведена в Националния пресклуб на БТА в София.

Съветът за криминологични изследвания е експертно консултативно звено за подпомагане дейността на Министерския съвет и създаването на условия за осъществяване на приложни криминологични изследвания, необходими за вземането на правилни управленски решения, свързани с превенцията и контрола на престъпността в България, съобщи държавната медия.

Толкоз с официозната (и одеозна) информация. Следва малко „статистическа“ истина.

Съветът за криминологически изследвания при Главната прокуратура на НРБ e създаден с Разпореждане № 214 на Министерския съвет от 10 юли 1967 година. Новата структура започва работа на 1 януари 1968 година. Оригиналното й наименование е Съвет за изучаване причините на престъпленията и разработване на мерки за предотвратяването им (Съвет за криминологически изследвания), неин принципал е Министерството на правосъдието, а по статут е с междуведомствен характер, защото задоволява потребностите на още три институции – Главна прокуратура, Върховния съд и Министерството на вътрешните работи.

След 1996 г., правителството на Жан Виденов и управляващото парламентарно мнозинство на БСП подлагат прокуратурата на няколко структурни промени и Съветът за криминологически изследвания е изваден от Министерството на правосъдието и „подарен“ на Върховната касационна прокуратура и главния прокурор Иван Татарчев.

Пет години по-късно – през 2001 г. – с ремонт на Закона за съдебната власт Съветът за криминологични изследвания е върнат в Министерството на правосъдието, където просъществува около петилетка и половина. Ликвидиран е по времето на тройната коалиция (БСП – НДСВ – ДПС) и правителството на Сергей Станишев, а „присъдата“ му е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 34 от 2 април 2008 година.

След още три години „размисъл“ – сякаш на изпроводяк – на 27 септември 2011 г. тогавашният главен прокурор Никола Филчев издава заповед, с която си създава… собствен сектор “Криминологически изследвания”, вмъкнат в щатното разписание на отдел “Информация, анализ и методическо ръководство” при Върховната касационна прокуратура.

Тази мини структура просъществува до 2014/2015 г., когато в резултат от радикалното преструктуриране на ВКП, извършено от главния прокурор Сотир Цацаров, секторът е ликвидиран без право на обжалване или протест.

Реабилитирането на криминологията като ефективно средство за превенция на престъпността е заслуга на Крум Зарков, правосъден министър във второто служебно правителство на Гълъб Донев, който през 2022 г. възстановява „правдата“ от… 1967 година.