Ясен Тодоров - Инспектор в Инспектората на ВСС

Ясен Тодоров остава зам-шеф на следствието

Прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет отказа да освободи Ясен Тодоров като заместник-директор на Националната следствена служба, с гласовете на 7 членове на колегията и един „против“.

Светлана Бошнакова отбеляза, че поддържа своето становище от 31 май – приема, че директорът на НСлС може да прекрати правомощията на своя заместник, но ще гласува против внесеното решение.

Решението на колегията може да се обжалва в 14 дневен срок във ВАС. Както е известно, на 12 май директорът на Националното следствие Борислав Сарафов, който в момента е изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов внесе искане за освобождаване на Ясен Тодоров от длъжността заместник-директор на Националната следствена служба (НСлС). То беше внесено във Висшия съдебен съвет (ВСС) и отправено до Прокурорската колегия на ВСС.