Парламент депутати гласуване гласуват

„Възраждане“ предложи създаване на дирекция „Разследване“ в МВР

Депутатите приеха три проекта за промени в закона за вътрешното министерство

Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР). Два от одобрените законопроекти – на „Възраждане“ и на „БСП за България“, предвиждат да се създаде механизъм за измерване и отчитане на натовареността на разследващите полицаи. Предлага се и да отпадне предвидената в закона възможност в населени места с население до 5000 души да се допуска осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и в екипи от двама служители. Двете политически сили се мотивират с това, че България е единствената държава от Европейския съюз, която допуска по двама пожарникари в екип.

С гласуваните на първо четене промени в Закона за МВР остава само съществуващият текст, че органите за пожарна безопасност и защита на населението осъществяват дейността си в екипи от минимум трима служители. 

Друго общо предложение в двата законопроекта е висшите ръководни длъжности в МВР – главен секретар, заместник главен секретар и директор на главна дирекция, да бъдат заемани след провеждането на конкурс. Предлага се намаляване на нощния труд, както и да се въведе обезщетение при претърпяна трудова злополука на държавните служители от МВР.

От БСП искат още заплатите на служителите на МВР да следват средната работна заплата в страната. 

Дебатът в пленарната зала беше съсредоточен основно около третия законопроект за допълнение на Закона за МВР. Той е внесен отново от „Възраждане“. Законопроектът предвижда да се създаде Главна дирекция „Разследване“, както и изрично да се посочи правомощието на ГДБОП да извършва цялостната дейност по разследване на престъпленията по раздел „Разврат“, когато са събрани достатъчно данни за използване на компютърни мрежи и системи за електронна комуникация за извършване на тези престъпления.