Конституционен съд

КС решава допустимо ли е питането на Гешев за мандата на ВСС

Конституционният съд заседава днес, за да реши дали е допустимо питането на бившия главен прокурор Иван Гешев относно мандата и правомощията на Висшия съдебен съвет.

В края на месец май той поиска от върховните магистрати тълкуване на част от основния закон, като се фокусира върху три въпроса.

Първо Гешев пита дали е законно да бъде избран със 17 гласа, с колкото гласове се избират и останалите двама „големи“ в съдебната власт – председателите на Върховния административен съд и на Върховния административен съд – а да е отстранен с 13. На второ място – може ли Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения за председателите на върховните съдилища и главния прокурор. И не на последно място – възможно ли е новият ВСС да започне да функционира в непълен състав.