Конституционен съд

КС допусна за разглеждане искането на Гешев

Конституционните съдии решиха, че ще обсъдят исканията на бившия главен прокурор Иван Гешев за тълкуване. Единодушно с 10 гласа „за“ Конституционният съд допусна за разглеждане по същество исканията на Гешев съдът да се произнесе дали механизмът за разследване на главния прокурор не противоречи на основния закон, дали промяната  в Закона за съдебната власт, според която обвинител  №1 се назначава и освобождава с 13 гласа, не е в разрез с конституцията. Предстои да се реши и съдбата на третото питане на Гешев – дали този състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), който е с изтекъл мандат, има правомощията да го освободи предсрочно.

Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.

Както е известно, Гешев прати въпроса си за механизма за разследване на обвинител №1 към КС в началото на юни, когато той все още беше главен прокурор. Според Гешев въвеждането на съдебен контрол за голяма част от отказите на прокурора за образуване на досъдебно производство накърнява отредената от Конституцията роля на съда да бъде независим арбитър и да осигури равенство на страните и състезателност в съдебния процес. Също така Гешев смята, че разпоредбите на НПК, с които се въвежда механизъм за независимо разследване на главния прокурор, не са съобразени със становищата и препоръките на Венецианската комисия, с основни принципи на Конституцията и с практиката на Конституционния съд, който вече два пъти се е произнасял относно отговорността на главния прокурор.

Искането на бившия главен прокурор относно измененията в Закона за съдебната власт визираше различния ред, по който Пленумът на ВСС избира и освобождава председателите на ВКС и ВАС, и на главния прокурор  – за шефовете на ВКС и ВАС с мнозинство от 17 гласа, а за главния прокурор – с 13 гласа. Такава неравнопоставеност е недопустима за всяка правова държава, смята Иван Гешев.

На практика решението на КС няма да повлияе на освобождаването на Гешев.

След допускането на делото по същество съдебният съвет може да реши да спре процедурата за избор на нов главен прокурор, която стартира миналия четвъртък. Такива мнения се чуха по време на дебата.