всс

Тежък дебат във ВСС дали избора на Сарафов за и.д. е редовен

Кадровиците на съдебната власт задълбаха в обсъждане на процедурата, при която прокурорската колегия избра Борислав Сарафов като временно изпълняващ длъжността „главен прокурор“. Обсъждането не беше вписано в дневния ред на заседанието.

Атанаска Дишева от съдийската колегия оспори избора на Сарафов, като подчерта, че това е правомощие на Пленума на ВСС, а не на прокурорската колегия. Не са вписани изрично такива правомощия на колегията, заяви Дишева. Със сигурност такова правомощие в Закона за съдебната власт няма и считам този аргумент за неубедителен, заяви Дишева. „Ако не можем да доведем до край процедурата по избор на титуляр, трябва поне да се доближим до това. Прокурорската колегия не е компетентна да избере и.д. главен прокурор, следователно изборът на Борислав Сарафов е нищожен, отново заяви Дишева. Предлагам да приключим със становище относно компетентността на органа на избора и да го гласуваме“, заяви тя.

Членът на прокурорската колегия Калина Чапкънова оспори тезата на Дишева. Тя се обяви „против“ предложението да се обсъди и гласува компетентността на органа, който избира и.д.главен прокурор. Актът на прокурорската колегия не подлежи на административен контрол. Ще кажа няколко думи за нашето решение – действително за нас съществуваше ангажимент да гласуваме в кратки срокове. Дължим обяснение за времето, в което компетентния орган е длъжен да вземе решение. Защо се внушава, че прокурорската колегия е бързала? В момента в който указът на президента за освобождаване на Гешев беше публикуван, ние реагирахме своевременно. След указът съществува вакуум, а главният прокурор беше посочил свои заместници. Прокурорската колегия действа правомерно, в съответствие със Закона за съдебната власт. Що се отнася до това кой е компетентния орган да посочи главен прокурор, за мен това е прокурорската колегия и това беше единодушното мнение на колегията. Приложихме нормите на ЗСВ и изхождахме от презумпцията, че в системата не може да има вакуум“, заяви Чапкънова. Тя подчерта, че процедурите, които се прилагат при избор на и.д. и избор на главен прокурор, са различни, като изборът на главен прокурор е сравнително тежка процедура, за която се изисква време. 

Председателстващият заседанието правосъден министър Атанас Славов попита дали са били взети по време на обсъждането на кандидатурата на и.д. главен прокурор текстовете за моралните и професионални качества на кандидата. Няма съмнение, че г-н Сарафов притежава професионалните качества да изпълнява временно длъжността „главен прокурор“, отговори Чапкънова. Процедурата нямаше нужда от състезателност, тъй като и.д. главният прокурор изпълнява някои функции, при това за кратък срок, заяви Чапкънова. „Нямаше концепции, тъй като нямаше и състезателен дух. Решихме, че един от формалните критериите е избор по старшинство“, разкри тя.

Председателстващият заседанието посочи за протокола, че във ВСС е получено становище на Съюза на съдиите. Това е един от мотивите ми да поставя на обсъждане въпроса за избора на и.д., и мисля че становището трябва да се има предвид, заяви Славов.

„Извънредните ситуации изискват извънредни мерки – цели 30 години не се е случвало да бъде отстранен главен прокурор. Ако вие бяхте свикали пленум в петък, в деня на получаване на указа, днес нямаше да водим този дебат. Прокурорската колегия се събра и реши. Напрежението беше създадено от факта, че не беше свикан Пленум на ВСС в петък. Подкрепям правните аргументи на прокурорската колегия“, заяви Огнян Дамянов, който добави, че и.д. главният прокурор изпълнява всички функции на главния прокурор.

„И прокурорската и съдийската колегия са имали право да свикат Пленум на ВСС в петък. Не може обаче да се очаква, че в рамките на час-два може да се подготви процедурата и да се свика Пленум, трябва повече време“, бе отговорът на Славов.

Днешната дискусия възприемам като дискусия и свободен разговор, във връзка с отделни мнения на членовете на съвета дали има празнота в регламентацията на процедурата по избор на изпълняващ длъжността „главен прокурор“. Считам че Пленумът не предоставя друго рационално решение, освен да осведоми за изказаните мнения. Решение вече е взето“, заяви Галина Захариева, председател на Върховния касационен съд. Тя отбеляза, че са изслушани всички текстове от ЗСВ, проблемът е, че самото предсрочно отстраняване на главния прокурор, така и настоящата процедура по избор на и.д. главен прокурор са откроили празноти в съществуващия закон.

В момента нямаме казус, който да приключим с решение, ние просто свободно дискутираме, така че предлагам да приключим, заяви председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков.