вкс

Нов удар по Гешев: ВКС разглежда сигнали срещу него

Ситуацията около главния прокурор Иван Гешев се развива лавинообразно. След като във вторник вечерта ВСС реши с 16 гласа „за“ и само 4 гласа „против“ той да бъде освободен предсрочно от поста, и след конфузното 15-минутно изслушване на главния прокурор в мониторинговата група на комисията LIBE в Европейския парламент тази сутрин, днес Гешев получи поредния тежък удар. Върховният касационен съд (ВКС) информира, че са постъпили сигнали срещу Гешев, като това се е случило след влизането в сила на новия механизъм за разследване на главния прокурор.

ВКС е публикувал справка на 7 юни с придружително писмо от прокурор в Софийската градска прокуратура (СГП) до ръководителя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) за изпратени материали по прокурорска преписка по описа на градската прокуратура за преценка обосноваността на изнесените в сигнала данни.

Прокурорската преписка е образувана, след като с писмо на прокурор на СГП е изпратена докладна записка до заместник на главния прокурор от директора на Дирекция „Публична комуникация“, че са установени публикации, свързани с твърдения за имотни сделки на близки и членове на семейството на заместника на главния прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов.

Ден по-късно са изпратени материали на СГП, съдържащи адресирани и постъпили жалба и молба от Здравко С. срещу главния прокурор Иван Гешев.

Също на 8 юни има сигнал от Радослав П. за действие и бездействие на главния прокурор Иван Гешев, предвид приетата процедура за разследване на главния прокурор.

На 9 юни са постъпили данни от районната прокуратура, свързани с досъдебно производство, по което се споменават имената на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов. Прокурорът при СРП намира, че има данни за започване на разследване за извършено престъпление от заместник-главния прокурор и свързани с неговата дейност лица, евентуално в условията на съучастие.

От същия ден е и сигнал от Фаик Х., който говори за твърдения за извършено от главния прокурор престъпление от общ характер.

Според последните промени в Наказателно-процесуалния кодекс, Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд одобрява списък от действащи съдии на длъжност съдия във ВКС от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела. Измежду тях, при необходимост, на случаен принцип се разпределя преписка. Съдиите се включват в списъка след изразено от тях писмено съгласие.

От Върховния касационен съд са предприети необходимите мерки, направена е и заявка за създаване на модул за разпределение на принципа на случайния подбор, а до изтичането на предвидения в закона срок не могат да бъдат предприемани действия по постъпилите материали.