ВСС Иван Гешев е избран за главен прокурор

ВСС се поти със семиологични анализи на израза „политически боклук“

Заседанието на ВСС, посветено на предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев започна с обсъждането на две искания от Иван Гешев и неговия адвокат Радостина Томова да се извърши социологическо проучване за доверието на обществеността към съдебната власт преди и след изявленията на Гешев от 15 май и как неговото изказване се е отразило на доверието им. Второто искане е за извършване на етимологическа и лингвистична експертиза на употребата на израза „политически боклук“.

Думата бе дадена и на самия Гешев за размисли относно израза „политически боклук“ и да обясни защо е поискал въпросните експертизи. Той се самоцитира, като подчерта, че след употребата на този израз се е извинил за това.  Той заяви, че е поставен в ситуация да доказва, че е уронил престижа на съдебната власт. Това е дума срещу дума, заяви Гешев. „По същата логика мога да заявя, че част от вносителите на искането за оставката ми също са уронили престижа на съдебната власт. Трябва да има обективни данни, това е конкретика- трябва да се докаже уронил ли съм престижа на съдебната власт. Единственият начин е да се извърши експертиза, иначе всичко е субективно“, заяви Гешев.

Дебатът продължи с различни тълкувания и опити за лингвистични, семиотични и структурални анализи от арсенала на литературната критика, свързани със общоприетия смисъл и конотация на израза „политически боклук“. Становища изразиха повечето членове на съвета, като основното в тях бе изразеното съмнение за смисъла на поисканите от Гешев експертизи. Членът на ВСС Атанаска Дишева обяви, че няма да подкрепи исканията, тъй като не са относими и необходими за спора.

Главният прокурор на свой ред отново подчерта важността им и коментира какво е било неговото емоционално състояние преди и след взрива на 1 май, като за пореден път обяви, че случилото се е част от заговор за политическо овладяване на прокуратурата и съдебната власт. 

Адвокат Томова аргументира становището си по направените доказателствени искания. Тя изложи допълнителни юридически съображения за тях. Тя отхвърли искането на част от членовете на съвета за проверка на туитър-профила на Гешев и дали той е служебен и кой се занимава със съдържанието му. Томова го определи като несъотносимо към предмета на спора във ВСС. В защита на Гешев и изявлението му, преценено като уронващо престижа на съдебната власт, се изказа и Вероника Томова, като се мотивира с различни решения на ЕСПЧ. Тя се похвали и с прекрасната си учителка по литература Розарина Новачкова, която учела своите ученици да използват богатството на българския език. Имова заяви, че метафорите са като пословиците и поговорките, като те са изведени от общия смисъл и заживяват друг живот. Експертизата може само да подпомогне нашите решения, за да постигнем обективно изследване на изказването, заяви Имова.

Иван Гешев се позова на свободата си на изразяване като български гражданин, гарантирана от Конституцията, както и на правото си на позиция като главен прокурор. 

Председателстващият ВСС правосъден министър Атанас Славов предложи всички твърдения за намеса и натиск върху дейността на членове на ВСС във връзка с казуса за оставката на главния прокурор да се разгледат на следващо заседание на съвета. 

Заседанието продължава с обсъждане на допустимостта постъпилите три искания. Проверката на туитър-профила на Гешев бе отхвърлено с 19 гласа „против“ и два „за“. Доказателственото искане за извършване на социологическо проучване също не бе прието. Експертизата за семиологично и лингвистично проучване също бе отхвърлено с 4 гласа „за“ и 17 гласа „против“. Така и трите доказателствени искания не бяха допуснати за обсъждане.

Заседанието продължи с изслушване на заместник-главния прокурор Даниела Машева.