ВСС Иван Гешев е избран за главен прокурор

ВСС ще обсъжда съдбата на главния прокурор

Пленумът на ВСС ще разгледа днес предложението на членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев. От съвета уточняват, че предложението ще бъде разгледано поради наличие на обстоятелства по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България за тежко нарушение на служебните задължения. Както е известно, на 25 май с 14 гласа „за“ ВСС реши да гледа искането за отстраняването на Гешев.

От своя страна Гешев внесе искане в Конституционния съд (КС) за задължително тълкуване на чл.130, ал.4, изр.1 от Конституцията. В искането се поставят три основни въпроса, свързани с най-представителния орган на съдебната власт ВСС. Гешев пита КС прекратяват ли се функциите на съвета с изтичане на мандата му и допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право – председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главният прокурор. Третият въпрос е – конституционно допустимо ли е съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт.

В искането се посочва, че отправеното питане за задължително тълкуване е от изключително значение за формирането и функционирането на ВСС. То се отнася до реален проблем – най-висшият кадрови орган на съдебната власт функционира извън мандата си, въпреки че е налице избор на членове от професионалната квота.

Припомняме, че конституционно установеният мандат на членовете на ВСС е 5 години. Сега действащият ВСС е конституиран на 03.10.2017 г., а мандатът му е изтекъл на 03.10.2022 година. В периода 4 юни – 9 юли 2022 г. на общи събрания на съдиите, прокурорите и следователите бяха избрани 11 нови членове на ВСС, но досега те не са встъпили в длъжност, тъй като Народното събрание не е упражнило правомощията си да избере останалите нови 11 члена на кадровия орган на съдебната власт. 

Така че, настоящият състав на ВСС продължава да функционира извън законния си мандат, което поставя въпроса за легитимността на неговите решения, а съмненията за тяхната валидност застрашават правната сигурност.