Военното разузнаване е в мрежата за обмен на информация в НАТО

Председателят на служба „Военно разузнаване“ Венелин Венев обясни по време на изслушването си в парламента, че службата му управлява най-чувствителната мрежа за обмен на разузнавателна информация в НАТО. Както е известно, Венев бе привикан в Народното събрание във връзка с изтеклите записи през изминалата седмица.

„Службата менижира най-сензитивната мрежа за обмен на разузнавателна информация в НАТО. Толкова за доверието. Службата е деполитизирана и не можем да коментираме действия на политически партии. За нас парламентът е част от командната верига на държавата. Сегашното законодателство се е постарало да гарантира равноотдалеченост на службата. Като служба сме под юрисдикцията на началника на отбраната, като служба сме пряко подчинени на министъра, на стратегическо ръководство ни управлява премиера, отделна командна линия са вече президентът и председателят на НС“, обясни Венев.

Той каза, че в службата работят хора, които се грижат за сигурността на гражданите на България, а всички тези твърдения за намеса в дейността на българските служби водят до демотивация.

„Ако може дебатът да се води по по-различен начин. Хората, които работят за службата и държавата, мерят по четири пъти радиацията в Украйна, за да имаме време да ви кажем да сложите противогазите и да отидете в бомбоубежища. Тези хора са на достатъчно голямо разстояние от родината, поемат нещата лично. Оттам пада мотивацията и се налага да ги успокоявам“, каза той.