Стремителният кариерен възход на Борислав Сарафов намира своето обяснение.

Нямам никакви притеснения за дейността си като ръководител, заяви Борислав Сарафов

„Нямам никакви притеснения за дейността си като административен ръководител на Националната следствена служба“. Това заявява директорът на службата Борислав Сарафов в свое отворено писмо, адресирано до заместника на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура Даниела Машева и разпространено до медиите.

Сарафов посочва, че повод за писмото му е назначена ревизия за дейността на директора на НСлС по административното, организационното и методическото ръководство на следователите от окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури за периода от 1 януари 2022 г. до момента на извършването на ревизията.

„Моментът за възлагане на посочената ревизия съвпада с публичните атаки на главния прокурор г-н Иван Гешев срещу мен“, пише още Сарафов. Според ръководителя на НСлС върху него се оказва „недопустим служебен натиск“ заради изразена принципна позиция.