Съдът попиля прокуратурата заради подслушваните протестъри

Административен съд София-град (АССГ) заби звучен шамар на прокуратурата, която скри от обществеността информацията за подслушваните участници в протестите срещу управлението на Бойко Борисов през 2020 година. Не е вярно, че исканата от Мая Манолова информация относно подслушването със специални разузнавателни средства (СРС) на редица протестиращи срещу управлението на Бойко Борисов и искащи оставката на главния прокурор Иван Гешев е класифицирана информация, сочи решението на АССГ по казуса, което е окончателно.

Според съда на 23.03.2022 година е изтекъл последният срок за засекретяване на информация от всичко, поискано като данни от Манолова и няма искане този срок да бъде удължен. Така отказът да се предостави на Манолова съответната информация, която тя иска съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е закононарушение (на чл. 35 и чл. 36 и сл. АПК /Административно-процесуалния кодекс/, при неспазване принципа за истинност, залегнал в чл. 7, ал. 1 АПК, заяви съдът.

Освен това АССГ посочва, че ответникът Софийска градска прокуратура, която е наследник на Специализираната прокуратура, се е опитал да изложи допълнително доводи защо не дава информацията, след като делото в съда е тръгнало по същество. Доводите са, че имало образувано досъдебно производство на база подслушването.

АССГ обаче е категоричен: „Съдът счита, че е недопустимо административен акт да бъде мотивиран след постановяването му, още повече в хода на съдебен контрол. По делото единствено са изложени твърдения за образувано досъдебно производство, но не са представени никакви доказателства за него, не е посочен дори негов номер, нито на какъв етап се намира (висящо, прекратено)“.

Както е известно, Мая Манолова поиска списък на лицата, активно участвали в антиправителствените протести през 2020 г., спрямо които са прилагани специални разузнавателни средства. Става въпрос за лица, посочени в публикации в медиите и доклад на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употреба на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията в 46-тото Народно събрание, съдържащи имената на 130 лица, които активно са участвали в антиправителствените протести през 2020 г.

Под „активно участие“ на посочените лица следва да се разбира лицата, които многократно от 09.07.2020 г. до 31.12.2020 г. са протестирали срещу правителството (третото на Бойко Борисов) и главния прокурор през посочения период. Въпросът е свързан с образувано и водено досъдебно производство от страна на Специализирана прокуратура по чл. 95 от Наказателния кодекс срещу подробно изброените лица.

Освен това Манолова поиска списък на лицата, спрямо които са прилагани специални разузнавателни средства, по разследване за нарушаване на чл. 95 Наказателния кодекс в периода 09.07.2020 г. – 11.07.2021 година.

В искането фигурираше и списък на лицата, спрямо които неправомерно са прилагани специални разузнавателни средства в периода 09.07.2020 г. – 11.07.2021 г. Под „неправомерно прилагани СРС“ следва да се разбира и СРС, прилагани без разрешение на съдия, и такива, прилагани с „формално“ съдебно разрешение, дадени в рамките на законосъобразно протекла процедура, но при материална незаконосъобразност на издадените разрешения. Търсената информация се отнася за всички, посочени в т. 1 от заявлението лица, така и за същите лица, спрямо които е образувано досъдебно производство в Специализираната прокуратура по чл. 95 от НК и досъдебното производство е приключило без резултат, респективно СРС не са дали резултат.

Четвъртото искане бе спрямо кои от гореизброените лица са прилагани специални разузнавателни средства в периода 09.07.2020 г. – 11.07.2021 г. и на какво основание? 

И петото искане на Манолова в лично качество е дали спрямо заявителката са прилагани специални разузнавателни средства в периода 09.07.2020 г. – 11.07.2021 г. и на какво основание?