От ПП сезират ГДБОП за решение в ущърб на „Митниците“

На 22 декември 2022 г. Общинският съвет на Свиленград, председателстван от Георги Еленков от ГЕРБ, взима решение за въвеждане на седем ограничения в начина на експлоатация на уличната мрежа на кв. „Капитан Петко Войвода“.

Ограниченията не позволяват на превозни средства с тегло над 3.5 тона да достигнат до терминалите на Агенция „Митници“, които се намират в югозападния край на квартала.

Така решението на Общинския съвет възпрепятства дейността на Агенция „Митници“ и е противозаконно, обявяват от „Продължаваме промяната“ и заради това подават сигнал до ГДБОП.

В нито един момент председателят на Общинския съвет не е потърсил координация или съгласуване с Министерство на вътрешните работи или Министерство на финансите в лицето на Агенция „Митници“, подчертават от „Продължаваме промяната“.

Те обръщат внимание и че Еленков е адвокат на фирмата „Евролаб 2011“, като изразяват съмнения, че с взетото решение не само се възпрепятства дейността на Агенция „Митници“, а целта е и принудително да се премести изпълнението на задачите на Агенцията в частния имот на Размиг Керопе Чакърян, който е свързан с други дейности на ГКПП „Капитан Андреево“.

Ето защо от ПП имат опасения дали Общинският съвет в Свиленград реално защитава интересите на обществото и държавата или под ръководството на председателя г-н Еленков работи в полза облагодетелстване на частни лица.

От ПП подчертават и че сградата и терминалите за изпълнение на дейността на Агенция „Митници“ са въведени в експлоатация в съответствие с актове на Общинския съвет, като улицата към тях е ремонтирана с целеви ресурс на Министерство на финансите, а изграждането на самата сграда, която е пригодена специално за митническа обработка на камиони, е финансирана от Европейския съюз.