мигранти

МВР и прокуратурата погнаха трафиканти на хора с акция „Хавала“

Прокуратурата и МВР провеждат акция „Хавала“ на територията на цялата страна. Тя е насочена срещу каналите за незаконен трафик на мигранти от Турция през България.

Вече има информация за задържани организатори на канали за трафик на мигранти от Северна Африка, Близкия изток и Азия по т.нар. „Балкански път“, съобщиха източници от разследването.

Открити са и мигранти, които са пресекли турско-българската граница през последните 48 часа.

От прокуратурата и МВР за момента отказват коментар, като единствено уточниха, че претърсванията на различни адреси и разпитите на задържаните лица ще продължат през целия ден.

Очевидно наименованието на спецоперацията е предпочетено заради начина, по който каналджии и мигранти се разплащат за услугата. Както е известно, „хауала“ или „хавала“ на арабски означава „превод, прехвърляне; превод на средства; чек, депозитарна разписка“ и други производни, свързани с промяна на собственост или състояние.

Системата „хавала“ е свързана с ислямския закон на Шариата. Спомената е за първи път в текстовете на „Принципи на ислямската юриспруденция“ в началото на VIII век след Христа: „В случай че длъжник насочи своя кредитор да потърси задължението си към трето лице и кредиторът приеме това споразумение, то третото лице, след приключване на всички условия, става длъжник. След това кредиторът няма право да изиска дълга си от първия длъжник след получаване на съгласието от третото лице.“

Системата се развива поради необходимостта от финансиране на търговията на дълги разстояния между възникващите търговски центрове през ранното Средновековие. Първи са използвали „хавала“ керванджиите, пътуващи по Великия Път на коприната между Източна Азия и Средиземноморието. Системата ги защитавала от разбойническите нападения и освобождавала търговците от задължението да пренасят със себе си голямо количество злато и скъпоценни камъни като средство за разплащане. Търговците не изминавали целия път на коприната, който е над 6 хил. км. На всеки 10-15 км по пътя били изградени места за търговия и размяна Системата действала на принципа „отложено плащане срещу гаранция“, понеже фактическото разплащане между контрагентите се осъществявало не в момента на физическата размяна на стоките, а след това, според възможностите на страните и изграденото доверие между тях.

Системата „хавала“ представлява добре изградена стройна йерархично-мрежова структура от посредници, които се наричат „хаваладари“.. В условията на конспиративност те изпълняват функцията на сарафи и брокери на пари между лица, без да се извършва физическо прехвърляне на самите парични средства. Принципът на трансферния механизъм се осъществява по силата на изграденото абсолютно доверие между тях и клиентите им, най-често по роднински или търговски връзки, а така също и в зависимост от прослойката, клана и етническата група, към която принадлежат. Самите посредници обикновено имат дребен паралелен бизнес, който „изсветлява“ заниманията им с „хавала“. За някои хаваладари изпращането и получаването на пари по този начин е не просто бизнес, а семейно занимание от десетилетия. По данни на Интерпол в Пакистан съществува фамилия, занимаваща се с „хавала“ вече три столетия.