Лични карти документи

Зелена светлина за новата система за чипирани лични документи

Пред многострадалната нова система за документи за самоличност у нас най-накрая светна зелена светлина. Това се случи, след като МВР подписа договор за обществена поръчка с германски консорциум, съобщиха от министерството.

На срещата с представители на фирмата-изпълнител, заместник-вътрешният министър Моника Димитрова-Бийчър заяви, че се надява да бъдат приложени най-добрите практики и иновации в концепцията, която трябва да бъде подготвена от изпълнителя в рамките на 30 дни от подписването. От страна на МВР е направена необходимата организация и всички екипи са запознати със задълженията и отговорностите си при изпълнение на дейностите, допълни тя. Бийчър подчерта, че дългосрочният проект е най-големият и съществен към момента и представлява огромна стъпка напред за България.

Директорът на дирекция „Български документи за самоличност“ Светлана Ценева изрази увереност, че в резултат от партньорството страната ни ще има документи на световно ниво.

От германския консорциум заявиха готовност да осигурят на страната ни следващо поколение документи за самоличност. За изпълнение на проекта са подготвени екипи както в Германия, така и в България. Те ще работят в тясно взаимодействие с екипите на министерството.

Подписването на договора за изпълнение слага край на дългогодишната сага около системата. Обществената поръчка „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019 г.“ бе открита още на 15 август 2018 г., с прогнозна стойност 238.221 млн. лв. без ДДС. Поръчката бе за „доставка на чувствително оборудване и пряко свързаните с това оборудване чувствителни строителство и услуги“.

Тя включва проектиране, надзор, строеж за централизирано издаване на български документи за самоличност, системи за сигурност, инфраструктура, сгради за нуждите на един Персонализиран център и т.н.

Освен това, поръчката трябваше да осигури доставка на бланки за документи от поколение 2019 г. с нови функционалности и защити, за документи от типа „паспорт“ (1 024 960 броя) и за документи тип „Карта“ (2 811 350 бройки).

В предвидените и заделени 238 милиона бяха включени още три цени: за доставка и монтаж на оборудване за проектиране и предпечатна подготовка, на специализирано оборудване за изпитване и контрол на качеството на документите и на техника за контрол и изследване на документи с цел установяване на фалшификации…

МВР стигна почти до края на процедурата, като на 29 април 2020 г. комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти обяви решението си. На първо място според критерия „оптимално съотношение качество/цена“ бе класирано Обединение „Мюлауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ-С&Т“, на второ място – VERIDOS (Веридос ГмбХ). И определи за изпълнител на обществената поръчка „Мюлауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ-С&Т“, в което влизат Muhlbauer ID Services GmbH и С&Т България“ ЕООД.

Германската компания Mühlbauer Group, основана през 1981 г. е световен играч в сектора за сигурност, с 35 производствени и сервизни локации по целия свят. Компанията е специализирана в иновативни решения, фокусирани върху производството, персонализирането и издаването на документи за самоличност, както и цялостни решения за управление на границите (MB IDVERSO), позволяващи надеждна идентификация и проверка на лица и документи.

С&T България ЕООД е дъщерна фирма на S&T System Integration & Technology Distribution AG – една от най-бързо развиващите се австрийски компании в областта на информационните технологии. Филиалът й в България се занимава с дистрибуция и продажби на електроника, медицинска техника, аналитични, изпитвателни и измервателни уреди, всякакъв вид компютърни системи и цели системи за електронна обработка на данни.

След решението на конкурсната комисията за класирането през април 2020 г., работата по процедурата сякаш позамря. Дейността по издаването на нови документи с носители за електронна идентификация все пак продължи, пренасяйки се в полето на законотворчеството. През август 2021 г. в закона за българските документи бе създадена правна възможност личните карти да съдържат удостоверения за електронна идентичност и по този начин да бъдат използвани като носители на електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронната идентификация.

Освен това като  допълнителна мярка за постигане на масова употреба на електронната идентификация, законът регламентира възможността за запис на удостоверения за електронна идентичност в документите тип „паспорт“. Предвидена бе също така възможност при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност от 10 години, както и временна карта за самоличност, когато са отнети според разпоредбите на  Наказателно-процесуалния кодекс.

Процедурата по обявената обществена поръчка „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019 г.“ обаче зацикли. А от 13 декември 2021 г. въпросът за електронната идентификация бе вменен като приоритет на новопоявилото се Министерство на електронното управление на България. Подписаният договор за изпълнение на поръчката за новата система обаче е знак, че чипирането на новите български документи ще се случи под строгото наблюдение на МВР.