Министерство на правосъдието Крум Зарков

С промени в НПК вече ще разследват главния прокурор

Създава се механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор, съобщи служебният министър на правосъдието Крум Зарков в Министерския съвет.

Ще бъде обособена отделна глава в Наказателно-процесуалния кодекс, която ще бъде специално за дела за престъпления от общ характер на главния прокурор, обясни Зарков.

Министерски съвет е одобри промени в НПК, с които на практика се въвежда механизъм за търсене на наказателна отговорност от главния прокурор и неговите заместници. Механизмът предвижда наказателен съдия от ВКС, от апелативен или окръжен съд, но с ранг на съдия от ВКС, да води разследване срещу главния прокурор или негов заместник, когато има необходимост от това.

Разследващият ще бъде избиран ад хок от списък, предварително одобрен от прокурорската колегия на ВСС, ако е дал изричното си съгласие за това. Влизайки в тази си функция, той ще бъде назначаван за прокурор във ВКП.

С одобрените от правителството промени се въвежда и вътрешен прокурорски контрол на действията на разследващия главния прокурор. Контролът ще бъде извършван от друг наказателен съдия от Върховния касационен съд, който ще изпълнява длъжността заместник-главен прокурор и ще бъде избиран по същия ред, но само в случай, че срещу главния прокурор има повдигнато обвинение.

Разследващите органи ще са разследващи полицаи, определени със заповед на министъра на вътрешните работи или разследващи митнически инспектори, определени със заповед на министъра на финансите.

Делата ще са подсъдни като първа инстанция на Софийски градски съд, а отказът от образуване на досъдебно производство ще подлежи на съдебен контрол на две инстанции.