нов затвор край село самораново

Ще строим затвор, с яки бетонни стени!

Единственият български затвор, който е според стандартите на ЕС, е общежитието в Дебелт

Правата лопата очаква служебния министър на правосъдието Крум Зарков, който ще присъства на символичната първа копка в изграждането на нов затвор. От Министерство на правосъдието съобщиха, че откриването на строителната площадка ще се състои на 19 декември 2022 г. (понеделник) от 11.00 ч. на терена, определен за строеж, в село Самораново, до Дупница.

Финансирането на новия затворнически комплекс е по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“.

Новият затвор, който ще отговаря на всички европейски стандарти, ще бъде първият, построен от над 60 години насам. Сред предвидените в инвестиционния проект обекти са нов корпус на затвора с 200 килии за 400 лишени от свобода, нова сграда-център за обучение на персонала и служители.

Единственият затвор, който в момента отговаря на изискванията на ЕС, е общежитието в Дебелт, който беше изцяло завършено през 2016 г. и е най-модерното затворническо общежитие у нас. То е с капацитет 450 души, отговаря на всички европейски стандарти за третиране на лишените от свобода и е съоръжено с модерни охранителни системи.

Останалите затвори и общежития са в незавидно състояние. В края на 2021 г. изтече срокът на действащите програми за подкрепа чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 година, чрез които се заделяха пари за ремонти и нови строежи. Последните споразумения за тези програми бяха подписани през май 2018 г. от  министерствата на правосъдието, вътрешните работи, образованието и културата, като с бюджета им от 113.5 млн. евро трябваше да се довършат дейности и проекти в секторите правосъдие, вътрешни работи, култура и местно развитие.

Един от проектите в правосъдието по двата финансови инструмента предвиждаше изграждането на нов затвор край Кремиковци, за 400 лишени от свобода, в 200 килии, разгърната площ от 7500 кв. м. За него през 2018 г. бяха предвидени 35 млн лева, но с края на действието на Норвежкия финансов механизъм и липсата на движение по проекта, новият затвор край Кремиковци си остава блян.

Министерството на правосъдието имаше и идея да започне изграждането на жилища за реинтеграция на затворници, популярни по света като halfway house. Условията в тези жилища ще бъдат максимално близки до живота на свобода, постройката е по изцяло норвежки образец, като в апартаментите ще бъдат настанени  20-24 души, които ще имат отговорност за цялостното поддържане на домовете. Основната цел на програмата е реинтегриране на лишените от свобода в обществото. Този проект на МП обаче също си остава в сферата на идеите.