катастрофа панчарево (БНТ)

Обсъждат мерки срещу катастрофите по пътищата

Мерки за намаляване на пътнотранспортния травматизъм ще бъдат обсъдени на 12 септември на заседание на Държавно-обществената комисия по Безопасност на движението по пътищата. Това е най-висшият консултативен орган, в който участие вземат представители на всички ангажирани институции и неправителствения сектор.

Заседанието ще бъде открито от Иван Демерджиев, заместник–министър председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи.

Комисията е под председателството на Мария Лазарова, заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, а в дискусии участие ще вземат и Венцислав Катинов, заместник-министър на вътрешните работи, Захари Христов, заместник–министър на регионалното развитие и благоустройството и Николай Найденов, заместник–министър на транспорта и съобщенията.

Комисията ще се проведе в Гранитна зала на Министерския съвет.