КТБ Корпоративна търговска банка сграда....

КТБ спечели делото срещу България в ЕСПЧ

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) категорично установи днес в свое заседание, че по казуса КТБ българските власти са погазили два члена от Европейската конвенция за правата на човека – правото на справедлив процес и правото на собственост.

Както е известно, делото "КТБ срещу България" е свързано с отнемане на лиценза на търговската банка от Българската народна банка и последвалото съдебно производство в България.

При констатирането на нарушенията ЕСПЧ приема по-специално, че българските съдилища са отказали на КТБ надлежен съдебен контрол на решението за отнемането на лиценза, а също така, че КТБ е била представлявана в съда от лица, зависими от БНБ, и не е успяла да изложи своята гледна точка. Не имало съдебни или други правни гаранции срещу решението за отнемане на лиценза на КТБ, както и е налице неправилно прилагане на законодателството.

Според ЕСПЧ решението за отнемането лиценза на КТБ е незаконосъобразно и необосновано и следва да бъде отменено, както и последиците от това решение. ЕСПЧ не уважи материалните претенции на КТБ, свързани с предявеното финансово обезщетение.

Съдът по правата на човека задължава България да преразгледа законодателството си, за да установи – дали някакви пропуски в него причинили повтарящи се нарушения от този характер.