бойко атанасов

Избират членове на ВСС от следователската квота

Започна гласуването за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Предпочелите да дадат вота си с хартиени бюлетини имат възможност да гласуват само в Съдебната палата в София. Право на участие в избора имат 435 следователи, от които 396 са заявили електронно дистанционно гласуване през интернет.

Кандидатите са трима – Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел на СГП, Наталия Василева и Петко Петков – следователи в Националната следствена служба.

Изборният ден продължава до 18:00 ч. За избран се счита този, който има 50 процента плюс един глас. Ако никой не събере толкова гласове, двамата кандидати с най-висок резултат отиват на балотаж. Той ще трябва да се проведе на 12 юли.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Всичките те трябва да са юристи с най-малко 15-годишен юридически стаж. Единайсет от членовете се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и 11 – от органите на съдебната власт. Мандатът на избраните членове е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.