корупция

Разследващи инспектори в бъдещата антикорупционна комисия

Законопроектът за противодействие на корупцията предвижда въвеждане на разследващи инспектори, които могат да носят оръжие. Същевременно те могат да имат статут на преподаватели в учебни заведения и ще са част от администрацията на Комисията за борба с корупцията(КПК). Тя ще има право да обжалва отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство при разследвано престъпление. В момента нито една институция няма такова право. 

Законопроектът е  внесен в парламента с подписите на всички депутати от "Продължаваме промяната". С него съществуващата сега КПКОНПИ се разделя на две – една комисия поема конфискацията, друга – противодействието на корупцията. 

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) ще има председател, зам.-председател и трима членове, които ще се избират от Народното събрание за мандат от 6 години. За неин председател ще може да бъде назначен само човек с над 10 години юридически стаж, заместникът му ще трябва да има 7 години стаж и висше юридическо или икономическо образование, а останалите членове поне 5 години професионален стаж. 

Основното нововъдедение са разследващите инспектори към КПК. Те ще разследват десетки престъпления като подкуп и търговията с влияние, престъпленията по служба и прането на пари, безстопанственост, неизгодна сделка, трафик на хора със замесени длъжностни лица, някои престъпления, свързани с изборните права, данъчните престъпления и други. 

Когато прокурорът откаже да започне разследване за някое от изброените престъпления, той трябва да изпрати постановлението си на комисията, която може да го обжалва пред съда на две инстанции. Окончателното решение ще се взема от състав с трима съдии.

За този списък от престъпления, комисията ще може да обжалва пред съда и постановлението на прокурора, с което той е прекратил наказателното производство. 

Разследващите инспектори могат да искат съдействие, сведения и документи „от държавните и общинските органи, търговците, кредитните институции, от нотариуси и съдебни изпълнители, както и от други физически и юридически лица“. Всички тези изброени са длъжни да предоставят сведенията в срок до един месец от поискването им.

Инспекторите ще имат право да носят служебно оръжие и да го използват „само когато това е абсолютно необходимо при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие срещу тях“. 

В проекта е записано, че при използване на оръжие разследващите инспектори са длъжни да направят всичко възможно да запазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица. Като и да „преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането на законната ѝ цел“. Освен това инспекторите ще могат да извършват и принудително довеждане. 

Служителите на комисията ще могат да образуват досъдебно производство по неотложност.

КПК ще разполага и с оперативни служители, които ще могат да извършват оперативно-издирвателна дейност. В нея се включва внедряване на служите под прикритие, проникване и изследване на помещения, сгради, съоръжения, транспортни средства и др., вземане на обяснения от граждани и др.

Ще могат и да искат използване на специални разузнавателни средства. 

За извършената оперативно-издирвателната дейност се изготвя доклад. И въз основа на него антикорупционната комисия може да реши да предприеме три действия: да започне „оперативно взаимодействие с прокуратурата и разследващите органи“, да започне „проверка за установяване на незаконно придобито имущество, когато е установено несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лв.“ или да прекрати проверката.