съд хасково

Административните съдилища в София и Хасково отхвърлиха жалбите на „Евролаб 2011“ срещу БАБХ

И софийския, и хасковския административни съдилища отхвърлиха като неоснователни жалбите от „Евролаб 2011“ ЕООД срещу Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Съдът е установил, че липсват данни и доказателства Агенцията да е извършила неправомерни действия срещу дейността на оператора.

Жалбоподателят е посочил в искането си до съда, че служителите му не са допуснати да извършват товаро-разтоварителна дейност и да изпълняват функцията на оператор по смисъла на Регламент ЕС 2017/625 на Европейския парламент и Съвета от 15 март 2017 г. на ГКПП „Капитан Андреево“.

Но съдът е установил липса на данни и доказателства в подкрепа на извода, че към датата на подаване на искането и понастоящем, се извършват фактически действия по недопускане на служителите на „Евролаб 2011“ ЕООД да осъществяват посочените дейност и функция.

Разпореждането на съда не е окончателно.