Парламент Иван Гешев

Главният прокурор поиска имунитета на народен представител

Иван Гешев внесе в деловодството на Народното събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Г. М. с цел продължаване на наказателното производство срещу него за престъпления по чл.219 и чл.255 от НК.

Г. М. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление от общ характер през октомври 2019 г. Към сегашния момент не са налице основания за прекратяване на наказателното производство. Продължаването му обаче е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на Г. М., съгласно разпоредбата на чл. 70 от Конституцията на Република България и чл.135 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Това е трето искане за сваляне на имунитета на Г. М. в качеството му на народен представител. Предходни искания до Народното събрание са внесени съответно на 8 ноември 2018 г. и на 1 юли 2019 г., за които  народният представител е давал съгласието си за възбуждане на наказателно преследване срещу него.