in memoriam

Почина Светла Петкова – член на ВСС в периода 2012 – 2017 г.

Висшият съдебен съвет с дълбоко прискърбие съобщава, че на 3 юни 2022 г. почина Светла Петкова – магистрат от кариерата и член на Съдийската колегия на ВСС в периода 2012 – 2017 г.

Тя е родена на 23 октомври 1951 г. в София. Завършила е висше юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има близо 40 години юридически стаж, от които повече от 21 години в органите на съдебната власт. Работила е като прокурор в отдел „Общ надзор“ на Главна прокуратура на Република България. Била е съдия във Върховен административен съд, като е заемала длъжност „председател на Първо отделение“, след което става заместник-председател на съда. Била е упълномощена да изпълнява правомощията на председател на ВАС. След това е председател на отделение във ВАС до 2012 г., когато встъпва в длъжност член на ВСС.

Работила е като арбитър в Градския държавен арбитраж и във Върховния държавен арбитраж в периода 1983 г. – 1991 г. Била е хоноруван преподавател по административно право и процес в СУ „Св. Климент Охридски“, както и лектор при Националния институт на правосъдието и при Института за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, и на семинари при министерства и общини.

Участвала е в изготвянето на Административнопроцесуалния кодекс, приет през 2006 г., автор е на публикации в юридически издания.

С решения на Висшия съдебен съвет през 2017 г. е поощрена с личен почетен знак I степен – златен, а през 2011  г. – с личен почетен знак – II степен – сребърен. През 2006 г. е наградена със златна значка на Върховния административен съд. Отличена е с диплом и почетен знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност през 2011 г.

Членовете на Висшия съдебен съвет и служителите от администрацията изразяват своите съболезнования към семейството на Светла Петкова!

Поклонението ще се състои на 07.06.2022 г. от 13,30 ч. в храм „Света Неделя“, гр. София.