кзп

„Декатлон България” доброволно изтегля от пазара часовник и тротонетка

В Комисията за защита на потребителите е постъпила информация от „Декатлон България” ЕООД относно установена опасност при използване часовник с GPS, марка KIPRUN GPS 500 и KIPRUN GPS 550. Екипите на „KIPRUN“ са установили потенциална опасност – батерията може да прегрее, което може да доведе до опасност от изгаряния и/или запалване.

В КЗП е постъпила информация от „Декатлон България” ЕООД относно установена опасност при използване на електрическа тротинетка R900E, OXELO. Екипите на „OXELO“ са установили потенциален риск от преждевременно износване на спирачния кабел, което може да доведе до скъсване на кабела и невъзможност за спиране.

„Декатлон България” ЕООД приканва своите клиенти, които вече са закупили описаните два продукта да преустановят използването им и да посетят най-близкия до тях магазин „Декатлон“, където ще им бъде възстановена сумата, заплатена за всеки от тях.