Министерски съвет Радостин Василев

Неопровержими доказателства, че сградата на Младежкия театър не е собственост на КЕВР

Има неопровержими доказателства, че сградата на столичния Младежки театър е негова собственост. Това показват документи със 70-годишна давност, каза министърът на културата Атанас Атанасов по време на парламентарния контрол. Трябва обаче време, за да мине законово цялата процедура за решаване на спора с Комисията за енергийно и водно регулиране за сградата. "Поради обема на информацията по отношение на тази сграда и факта, че има документи отпреди 70 години, е необходимо технологично време за детайлна, неплоклатима обосновка".

Министърът на културата увери, че ще подкрепя и занапред всички инициативи на Младежкия театър "Николай Бинев".