ВАС

ВАС даде ход на делото за добив на шистов газ в община Генерал Тошево

Във Върховния административен съд беше даден ход на делото за добива на природен газ на територията на община Генерал Тошево. Припомням, че след 11 заседания в рамките на 4 години през януари съдът във Варна отмени отказа за одобряване на т. нар. оценка на въздействието на проекта върху околната среда и върна преписката на Регионалната екоинспекция. И тя, и инвеститорът оспориха решението и делото беше прехвърлено към Върховния административен съд.

Заради огромния обществен интерес и внесена подписка от жители на общините Добрич и Генерал Тошево заседанието беше излъчвано на живо в интернет. Казусът възникна след обявено инвестиционното намерение за добив на газ в землищата на 18 населени места в региона през 2017 година, което получи отказ от варненската Регионална инспекция по околната среда и водите. След обжалване на инвеститора с него се занимаваше Административният съд във Варна.

Заседанието във вторник продължи около половин час. Иванка Казакова, която е сред хората, конституирани по делото, коментира, че на първата инстанция не е обсъдена лекарска експертиза: "Първото въздействие, което експерта е изчислил сам, беше за отровните азотни окиси. В доклада по въздействие на околната среда се твърди, че те ще са в рамките на допустимите норми. Използвана е специфична програма, която експертът твърди, че неправилно са изчислени тези стойности и по негови изчисления постоянно ще има много високи стойности, надвишаващи значително допустимите норми, даже алармения праг."

Казакова заяви, че за един сондаж фирмата ще може да ползва два мегавата ток, което представлявало електроенергията на един малък град. По думите ѝ от сондажа в скалите ще остава радиоактивен отпадък във водата.

Адвокатът на фирмата-инвеститор Йордан Йорданов отвърна: "Въпросните отровни газове, които очевидно са изключително опасни за населението, азотните двуокиси, за които говори г-жа Казакова, всъщност представляват отработените газове от работещ камион или дизел генератор, който при това, при доклада за оценка на въздействие върху околната среда, работи на 800 метра от най-близкото населено място. Другото, така наречената радиоактивна вода, няма такава вода."

Адвокат Йорданов заяви, че в заключенията на специалистите в доклада по ОВОС се установява, че водата, която се извлича след сондажа, има нива на радиация в пъти по-ниски от естествения радиационен фон в момента.

Страните по делото получиха 10 дни за внасяне на писмена защита, сочи БНР.

Върху намерението за добив на газ в региона има наложен мораториум. Проведе се и местен референдум в община Генерал Тошево, на който гражданите изразиха несъгласие с инвестицията.