гднп

ГДНП прати материалите за обществени поръчки в община Драгоман на прокуратурата

ГДНП прати материалите от проверката за проведени от община Драгоман обществени поръчки в прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство. Проверката е започнала след получен сигнал за нарушения, извършени от община Драгоман с отпуснати средства за овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Парите са били отпуснати с две постановления на Министерския съвет от края на 2019 г., за което е имало обществени поръчки за аварийно почистване и укрепване на коритото на река Габерска в селата Габер и Несла.

При реалното проследяване на цените по сключените договори, касаещи изпълнението на обществените поръчки, е установено, че община Драгоман е платила по двете обществени поръчки общо 858 985 лева, а наетият подизпълнител е извършил работата за сума няколко пъти по-малка.

От събраните документи по проверката се налага изводът, че община Драгоман е сключила договорите за почистване и укрепване на реката на стойност значително надвишаваща пазарната за извършване на такъв тип строително-монтажни работи. В същото време длъжностните лица от местната администрация, които е следвало да упражнят контрол по изпълнението на обществената поръчка, не са изпълнили своите задължения.

Мнението на разследващите е, че са налице данни за образуване на досъдебно производство по чл. 220 от Наказателния кодекс. Предстои материалите да бъдат изпратени в прокуратурата.