Висш съдебен съвет

413 кандидати отиват на устен изпит в конкурс за 29 длъжности „младши прокурор“

413 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 29 (двадесет и девет) длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, който ще се проведе в периода от 3 юни до 12 юни 2022 г., включително. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ – "Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – „2022“ – “Младши прокурори“. Едновременно с резултатите са публикувани решението на казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека.

Устният изпит ще се проведе по обявения график в сградата на Софийския районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, етаж 5, зали 538 и 561, като влизането ще се осъществява през централния вход на сградата – откъм бул. „Цар Борис III“, а достъпът до залите ще бъде възможен само през стълбите на партера до 5 (петия) етаж. Кандидатите следва да се явят на съответния изпитен ден до 08:45 ч. в сградата на Софийски районен съд за изтегляне на жребий, съгласно чл. 23 от Наредба № 1 от 09.02.2017г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

На изпита се допуска използване на нормативни актове. Промяна в графика не се допуска.