мвр деца

Само обединените усилия осигуряват закрила и защита на непридружените деца

Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков откри работна среща, посветена на въпроси, свързани с грижите за непридружени деца – чужденци на територията на страната ни. В рамките на формата експерти от Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика направиха преглед на ангажиментите при прилагането на утвърдения Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца – чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна закрила.

„Миграционният поток към държавите от ЕС, включително и към нашата страна, през последните години е причина за създаването на целева група – непридружени деца, пребиваващи на територията на страната. В резултат на съвместната дейност на МВР и МТСП – ведомствата, които работят по гарантирането на правата на тази уязвима група – са реализирани промени в законодателството, регламентиращи както правните действия, така и установяването на децата у нас“, отбеляза пред участниците в работната среща министър Рашков. Той високо оцени усилията, които служителите полагат в своята ежедневна работа предвид многобройните предизвикателства. В този смисъл отбеляза и активните действия на МВР във връзка с миграционния натиск: „С цената на огромни усилия, отделяне на кадрови ресурс и изпращането му на зелена граница постигнахме нещо, което не е постигано досега – от един месец няма миграционен проблем в България“.

Ефективното взаимодействие като ключова предпоставка за постигане на общата цел – опазване на децата, открои заместник-министърът на вътрешните работи Таня Райчева. Тя припомни, че по разработване на координационен механизъм се работи от 2016 г., а финализирането му сега ще улесни работата на ангажираните институции.

За по-малко от месец с Координационния механизъм успяхме да постигнем точната формула. За първи път, благодарение и на настояването на министър Рашков, се създава такъв режим на действие, при който двете системи работят синхронизирано и без забавяне, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

За осигуряване на своевременна закрила на 18 април т.г. бе приет Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за случаите на непридружени лица или разделени семейства, лица чужденци, намиращи се на територията на България или търсещи и получили международна закрила – приоритет, поставен от Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ във връзка с кризата в Украйна, който страната ни изпълни. Този модел на съвместна работа ще гарантира успех в осигуряването на необходимата закрила и защита.